0

T-ARA’s Hyomin :“ Tôi rất vinh dự khi tham gia ‘Liên hoan phim Quốc tế Tokyo’ như một diễn viên”