0

Taemin thể hiện sự thích thú khi nói về bộ bikini của Naeun.