0

“Tiểu Psy” Hwang Min Woo chia sẻ về việc bị những học sinh lớn tuổi hơn bắt nạt vì ganh tị với sự nổi tiếng