1

(To The Beautiful You) f(x)’s Sulli cảm thấy không thoải mái về đôi mắt không đồng đều của cô? /f(x) Sulli ôm Lee Hyun Woo