2

(To The Beautiful You) John Kim thổ lộ tình cảm của mình với Goo Jae Hee