0

(To The Beautiful You) Min Woo cố gắng ngăn cản Tae Joon bày tỏ tình cảm với Jae Hee một cách tuyệt vọng