0

TVXQ cho biết họ đã từng nghĩ tới việc thêm thành viên sau khi tách nhóm năm 2010