0

TVXQ ôm và cố hôn Shin Bo Ra trên Gag Concert // Vì sao Shin Bora từ chối nụ hôn của TVXQ?