0

UEE tiết lộ suy nghĩ khi giành được giải thưởng cho phim “Golden Rainbow”