23

(We Got Married) Taemin của SHINee và Na-Eun của A-PINK đã cùng uống bia