0

“Wonderful Day” của Kim Hee Sun và Lee Seo Jin khởi đầu thành công với rating hơn 30%