0

Yeo Jin Goo thừa nhận thích G-Dragon hơn các nhóm nhạc nữ