0

Yoo Jae Suk hiện đang nắm giữ kỉ lục Hàn Quốc nào?