0

YoonA (Girls’ Generation) trở thành người đẹp mùa hè trong CF mới tươi sáng của InnisFree