0

A Pink Jung Eun Ji là mẫu người lý tưởng của ZE:A Hyung Sik?