0

Biên đạo J Blaze yêu cầu lời giải thích từ phía YGE về việc sử dụng vũ đạo của mình