0

Các nghệ sĩ của YG Entertainment sẽ không tham dự “2013 MBC Gayo Daejun”