0

Kim Jong Kook ký hợp đồng với công ty con của công ty sản xuất “Running Man”