0

Kim Jong Kook phải nhập viện sau khi nhiễm vi-rút ở Indonesia